Nová štúdia testovala reakciu našich partnerov na klamlivú správu z Facebooku a výsledky vás môžu prekvapiť. Muži boli žiarlivejšie, keď sa emotikony - osobitne váhavé - začlenili do posolstva k svojmu významnému inému. Ženy na druhej strane žiarlivejšie, keď neboli zahrnuté žiadne emotikony. Ženy vo všeobecnosti hlásili vyššiu "žiarlivosť Facebooku". Výskumníci si myslia, že rodové rozdiely predstavujú rôzne reakcie. Ženy silnejšie reagujú na príznaky emocionálnej nevernosti, zatiaľ čo muži viac reagujú na príznaky sexuálnej nevernosti. Muži majú tendenciu používať víťazné tváre ako flirtovanie (duh!) A ženy si to vyzdvihujú, takže muži majú strach, že ich OS je nevěrný. Ženy sa zatiaľ obávajú, že ich muž je citovo neverný. Čo z toho môžeme poučiť? Držte svoje (písanie) ruky pre seba.

OTECKOVIA - Ema je od žiarlivosti bez seba, Sisa si to vychutnáva (August 2020).