Všetci sme prešli za niekoľko ne-tak horúcich termínov pod vplyvom silného martiniho. V nedávnej štúdii šesťdesiatpäť študentov vysokých škôl, niektoré triezvy a ďalšie tri listy na vietor (dobrovoľne, samozrejme) hodnotili sériu fotografií za atraktívnosť a symetriu. Niet divu, že niekoľko pív prinieslo študentom väčšiu štedrosť s ich atrakciami. Intoxikovaní študenti neboli schopní identifikovať symetriu, takže interpretovali asymetrické tváre, aby boli symetrické (a teda atraktívnejšie), než boli skutočne.